NeuroPhysics Therapy Australia

NeuroPhysics Therapy is gericht op het ‘resetten’ van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is een netwerk van cellen dat informatie kan opnemen en verwerken. Het verbindt alle delen van het lichaam met elkaar. Via dit netwerk wordt informatie van de hersenen naar andere delen in het lichaam gestuurd en omgekeerd.

Via verschillende kerngebieden vanuit de hersenen is er invloed op het onderbewuste zenuwstelsel en de emotionele reacties op (dreigende) prikkels vanuit het lichaam. Hierbij kan je denken aan infecties, ontstekingen, oxidatieve stress (beschadiging aan gezonde weefsels en cellen in het lichaam), ontregeling van het hormonaal systeem, ontregeling van het pijnstillend (opiaat) systeem en een ontregeling van de hersenen, ruggenmerg en zenuwen (centrale zenuwstelsel). 

 

Training naar herstel

Bij mensen met ME/cvs zijn er afwijkingen in meerdere lichaamssystemen, waaronder neurologische-, immunologische-, endocriene- en metabolische afwijkingen. Bij NeuroPhysics gaan ze ervan uit dat wanneer je het zenuwstelsel kalmeert, je het lichaam weer een gezonde respons kunt aanleren op prikkels. Dit train je door specifieke oefeningen op fitnessapparaten, waarbij je zonder inspanning langzame bewegingen maakt die het zenuwstelsel kalmeren. 

Langzame oefeningen en tremoren

Kenmerkend voor NeuroPhysics Therapy zijn ook de tremors die worden opgewekt: oefeningen waarbij je lichaam gaat trillen. Deze tremors breken als het ware het systeem open en halen de ruis eruit. Door deze tremors en de langzame oefeningen correct uit te voeren, ontstaat er ruimte voor nieuwe neurale paden waarbij het de bedoeling is dat het lichaam geen stressrespons meer geeft (zoals bij ME/cvs het geval is) maar in een neutrale staat blijft. 

Door de oefeningen in deze neutrale staat te blijven herhalen worden er nieuwe neurale paden aangelegd en verstevigd, waarbij het lichaam gezond reageert op prikkels. Hierdoor kunnen veel van de invaliderende ME/cvs symptomen worden geëlimineerd en komen er gezonde reacties voor in de plaats.